RIOLERINGSWERKEN VOOR BINNEN & BUITEN

We leggen een volledig rioleringsnetwerk aan bij nieuwbouw of verbouwing.
Vanaf het straatriool tot zover het ons toelaat riolering te leggen.

 

Volledig voorzien van controleputjes, de nodige afwatering en een propere afwerking,
zullen deze werken op een zo kort mogelijke tijd gebeuren zodat u er geen verdere hinder van ondervindt.
Bij een verbouwing zal er misschien reeds een verharde oprit boven de bestaande buizen liggen.
Dit is geen enkel probleem want gelijk welke verharding wordt opgebroken en na de werken volledig hersteld.

Voor het leveren van het materiaal wordt ook gezorgd, zowel buizen, bochten, speciaal ontworpen putjes,
deksels voor in de eventuele bestrating, septische putten of zelfs een miniwaterzuiveringsstation
voor gebruik in de gemeenten waar dit reeds verplicht is.

Voor eventuele problemen met de riolering van gelijk welke aard, staan we tot uw beschikking.